de en it es sl ca hu cz sipka sk

 


fakty

Technologický popis diamantových elektród

Popis a chápanie technológie čistenia pitnej a tiež odpadových vôd pomocou diamantových elektród sa stal známym len v posledných rokoch.Bórom obohatený diamant vytvára vodivú vrstvu pre tvorbu krátkodobých hydroxylových radikálov, ktoré pri kontakte s organickými nečistotami oxidujú na oxid uhličitý (CO2) a vodu (H2O). Prebytky hydroxylových radikálov sa stabilizujú ako sekundárne častice a pri reakcii s vodou alebo sódou sa vytvára aktívny kyslík. Výsledné perkarbonáty a peroxidy zabezpečujú  jemnú dezinfekciu vody v bazéne, čím  zabraňujú tvorbe nežiadúcich mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov.

PRO AQUA diamantové elektródy

AQUA DIAMANTE filtračná cela je vybavená vysoko kvalitnými PRO AQUA diamantovými elektródami. Tie sú ako jediné na svete vyrábané s dodaním bóru pod vysokým tlakom a vysokej teplote. Použitím vysokokvalitných diamantov je možné dosiahnuť v podstate neobmedzenú životnosť elektród a tým aj funkčnosť.AQUA DIAMANTE nie je možné porovnať s konvenčnými diamantovými elektródami, ktoré majú len niekoľko mikrónovú bórom obohatenú diamantovú vrstvu (CVD/ syntetický diamant), ktoré majú veľmi obmedzenú životnosť a sú náchylné k mechanickému opotrebovaniu. Dokonca aj veľmi malá prasklina na CVD diamante môže viesť k tvorbe plynov pod diamantovou vrstvou, preto sa môžu časom odlúpiť. PRO AQUA diamantové elektródy pozostávajú z tuhých, jednotných kryštálov diamantu. Je to najtvrdší známy materiál a preto jeho zničenie je vylúčené.

Ako funguje bezchlórová AQUA DIAMANTE - sóda úprava vody?

S cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre vašu pokožku a pre funkciu diamantovej filtračnej cely je bazénová voda zmäkčená pomocou ionového výmenníka  na tvrdosť < 4° dH a jej vodivosť je upravená pridaním AD sódy na 2,5 mS – 3,0 mS. Tvrdosť a vodivosť je potrebné upravovať len po dopúšťaní vody do bazéna.Pre kontrolu vodivosti Vám zabezpečíme  jednoduchý merač, aj keď vodivosť väčšinou zostáva konštantná počas celej kúpacej sezóny bez nutných úprav.

Vôňa a chuť

Všetci dobre poznáme nepríjemný zápach chlórovanej vody v bazéne. Bazénová voda s technológiou AQUA DIAMANTE  je úplne bez zápachu a chutí čerstvo. Na rozdiel od chlóru, ktorý je rozpustný plyn, účinné látky pri AQUA DIAMANTE bazéne sú rozpustné soli, ktoré sa nerozkladajú do plynného stavu. To znamená, že nedochádza k žiadnej strate účinných látok.

Sú vo filtračnej bunke skutočné diamanty?

Áno, ale nie sú to prírodné diamanty. Sú to špeciálne, pri vysokom tlaku a vysokej teplote  vyrobené diamanty obohatené bórom, takže na rozdiel od prírodných diamantov majú vynikajúcu vodivosť a schopnosť vytvárať aktívny kyslík.

Korózia 

Pri klasických spôsoboch úpravy vody pri nízkych hodnotách pH často dochádza ku korózii kovových častí ako napr. nerezových rebríkov, nerezových výtlačných trysiek a svietidiel... Pri nerezových bazénoch sa tento problém tiež objavuje.  Korózia  znižuje tiež životnosť čerpadiel a armatúr. Vzhľadom k pravidelnej úprave pH bazénovej vody pomocou pH regulátorov obsahujúcich kyselinu chlorovodíkovú alebo kyselinu sírovú, kovy, ktoré sú v kontakte s bazénovou vodou postupne korodujú. Pri AQUA DIAMANTE technológií je korózii účinne zabránené vďaka neprítomnosti kyselín. Bezpečné nastavenie pH hodnoty nad 8  pri bazénoch s AQUA DIAMANTE úpravou vody trvalo zabraňuje korózií kovových častí.

Regulácia pH už nie je potrebná

V prípade AQUA DIAMANTE bezchlórovej úpravy vody hodnota pH sa upravuje automaticky pomocou AQUA DIAMANTE sódy, ktorá slúži na nastavenie vodivosti vody. Žiadne pH regulátory, či kontrola hodnoty pH už nie je potrebná, pretože hodnota pH je vždy okolo 8. Ak sa predsa nejakým nedopatrením dostane chlór do vody bazéna, pri pH 8 je chlór neškodný, pretože prestane reagovať.  Pre porovnanie, v chlórovanom bazéne ak  hodnota pH vystúpi na 8, úprava vody prestane fungovať.

Roboty, pieskové filtre, skimmery...

Diamantové elektódy ponúkajú perfektnú filtráciu a dezinfekciu vody, avšak prachové častice, ktoré sa dostanú do bazéna je potrebné mechanicky odstrániť. Bazén je tiež životný priestor, preto je potrebné pravidelné vysávanie. Na čistenie bazéna je možné použiť bazénový čistiaci robot podobný vysávaču alebo kombináciu pieskového filtra s poloautomatickým vysávačom.

Musí čerpadlo neustále bežať?

Na rozdiel od biologických filtrov, čerpadlo nemusí bežať 24 hodín denne, avšak doba prevádzky by nemala klesnúť pod 12 hodín denne.

 


© Copyright 2013 www.aquadiamante.sk | Tvorba web stránok od Grandiosoft